Testiranje Baterija

Osim reparacije baterija i baterijskih sklopova vršimo defektažu, osvježavanje (pobuđivanje) i testiranje profesionalnim uređajem CADEX. Osvježavanje se vrši preciznim punjenjem i pražnjenjem u dužim vremenskim intervalima kad je do oštećenja baterije došlo punjenjem neodgovarajućim, neispravnim ili univerzalim punjačima. Osvježavanjem se ponovo pobuđuju baterijske ćelije i vraća kapacitet sklopa na minimalno 75% od prvobitnog kapaciteta.

Testiranje baterije je mnogo brži proces i daje uvid u stanje svih pojedinih ćelija u sklopu tako što simulira korištenje baterije u radnim uslovima i pod opterećenjem.

 

Testiranje baterija vršimo kod:

- Utvrđivanja kapaciteta izrađenih baterijskih sklopova

- Reklamacija

- Nepravilno korištenih baterija

- Na zahtjev kupca 

Baterishop S.P. - Baterishop D.O.O

Ivana Franje Jukica 11 - TC Vidovic, 78000 Banja Luka, BiH

Telefon: (+387) 065/523-788, (+387) 066/970-508

Email: info@baterishop.com

Web: www.baterishop.com

Garancija Kvaliteta

Svi baterije, punjači i ostali elektronski uređaji u našoj ponudi u potpunosti ispunjavaju sve propisane sigurnosne standarde. Kvalitet proizvoda se redovno provjerava i unapređuje kako bi ispunili očekivanja naših kupaca.

Legal Info

© 2014 - www.baterishop.com je zvanična prezentacija samostalne trgovinske radnje Baterishop SP, zabranjeno je svako neovlašteno kopiranje i korištenje sadržaja. Stranica je informativnog karaktera.